تبلیغات
*mr"هنرِباران" mr*

*mr"هنرِباران" mr*

به آنچه فکر می کنی بیندیش

ســــــــخت تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر از ســــــــخـــت

بنــــــــــــام تــــــــوبنام تو که نفس میبخشی و نفس میگیری


مثل همیشه میگویم شــکر وشکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربخاطرنفس بخشیدنهایت


وچقدرسخته که بگی بخاطر نفس گرفتن هایت شکر

وچقدرسخت بود برای دلم باور این نفس گرفتن تو خدایم

گرفتن نفس کسی که حامیم بود..


گرفتن نفس کسی که دیگه کسی رو نمیتونم مثل اون صدا بزنم       بــــــــــــــــا بــــــــــــــاوچقدرسخت ست


چقدرسخت و سخت تر از سخت ست برای دلم باور نبود نفس مهربانیش

و چقدرسخت ست و سختر از هر سخت واژه ای برای ذهنم هضم این همه تلخی

تلخی که دردش دلم را زخم کرد


این یک درد نیست زخم ست

زخمی به دردناکی دردهمه ی دلهایی که ...........
این یک متن ادبی نیستیک دردودل نیست

شکایتم نیست

یک اعتراف نامه ست


اعتراف اینکه سخت تر از  سخت ست

برای مریم

ولی بازم با همه ی سختیش

میگـــــــــــویم شکر

فقط همین
... 

"
[ چهارشنبه 10 اسفند 1390 ] [ 09:51 ب.ظ ] [ mr ] [ نظرات () ]